Trung tâm Cáp quang ống rời Xử lý sản xuất và thiết bị liên quan

March 16, 2023

tin tức mới nhất của công ty về Trung tâm Cáp quang ống rời Xử lý sản xuất và thiết bị liên quan

Trung tâm gia công sản xuất cáp quang ống rời và thiết bị liên quan

Ống lỏng trung tâmloại cáp quang:

 

1. Bao gồm GYFXTY phi kim loại, GYXTC8Y 8 hình

 

2. GYXTW bọc thép một lớp kim loại

 

3. GYXTW53 bọc thép hai lớp kim loại

 

 

Cấu trúc cáp quang ống lỏng trung tâm

 

 

 

Center Loose tube optical fiber cables structure

Center Loose tube optical fiber cables structure

 

 

 

Trung tâm Yêu cầu cáp quang ống lỏng Thiết bị

 

1.WRK-1800 máy tô màu và tua lại sợi

 

 fiber coloring and rewinding machine

 

2.WRK-50mmlớp phủ thứ cấpDây chuyền sản xuất(ống lỏng/đường đệm)

 

50mm secondary coating production line(loose tube/buffering line)

 

 

Dây chuyền sản xuất vỏ cáp quang 3.WRK-70mm

 

tin tức mới nhất của công ty về Trung tâm Cáp quang ống rời Xử lý sản xuất và thiết bị liên quan  4