Gửi tin nhắn
Dongguan Wirecan Technology Co.,Ltd.
Công ty
Sản phẩm
Máy cáp quang
Máy làm dây cáp
Máy xoắn cáp
Dây chuyền sản xuất cáp quang
Dây chuyền đùn cáp
Máy bó dây
Thiết bị kiểm tra cáp quang
Máy làm dây vá sợi quang
Máy bện cáp
Thiết bị kiểm tra cáp
Máy cuộn và đóng gói
Máy kéo dây đồng
Máy tuốt và uốn dây
Đùn Crosshead
Cuộn chỉ suốt